Begeleiding bij ...

 
  • (begrijpend) lezen

  • (werkwoord) spelling

  • rekenen

  • huiswerk

  • plannen

  • faalangst

Faalangsttraining Vrienden

De faalangstreductietraining Vrienden is een training voor kinderen van 8 tot 12 jaar of voor jongeren van 12 tot 16 jaar. De training biedt handvatten om te kunnen omgaan met voor hen lastige situaties. Dat kan het maken van een toets zijn, maar ook de omgang met leeftijdsgenoten. 

Het programma bestaat uit 10 bijeenkomsten en wordt individueel of in kleine groepjes (4 tot 6 kinderen) gegeven. 

Cursus Engels

 

Nieuw bij praktijk Karma is de cursus Engels voor beginners. De cursus is voor iedereen die zijn of haar kennis van de Engelse taal wil opfrissen of Engels wil leren voor school (tweetalig onderwijs), werk of vakantie.

Er zijn 10 bijeenkomsten. Elke les is gekoppeld aan een thema. Tijdens de cursus komen de vaardigheden schrijven, lezen, luisteren en spreken aanbod. 

Over Praktijk Karma

Praktijk Karma biedt onderzoek en begeleiding voor leerlingen met leerproblemen.

Zowel leerlingen uit het basisonderwijs (groep 3 tot en met 8), leerlingen van het voortgezet onderwijs als leerlingen van vervolgopleidingen kunnen bij ons terecht.

Voor vragen en/of aanmelding kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

drs. Margreet Reus  (psychologe NIP)
MSc. Leonie Ursem (onderwijspedagoge)

Begeleiding

Begeleiding van schoolse vaardigheden > Voor technisch en begrijpend lezen, spelling van moeilijke woorden, werkwoordspelling, rekenen en voorbereidend Engels is begeleiding mogelijk.  

Huiswerkbegeleiding, examentraining of bijles > Plan, maak en leer huiswerk en/of examens onder begeleiding. Individuele bijles voor één bepaald vak is ook mogelijk.

Hulp bij referentieniveau toetsen taal (1, 2, 3 en 4 F) en rekenen (1, 2 en 3 F)> Praktijk Karma biedt begeleiding op maat om de eigen vaardigheid en de slagingskans voor het rekenen en de taal te vergroten. 

Training 'Zelf Plannen' > Is een methode om jongeren (met ADHD) planning en organisatievaardigheden aan te leren.

Faalangstreductie training 'Vrienden' > Is een training voor kinderen van 8 tot 12 jaar of jongeren van 12 tot 16 jaar om te leren omgaan met voor hen lastige situaties. Dat kan het maken van een toets zijn, maar ook de omgang met leeftijdsgenoten. 

Onderzoek

Elke vorm van begeleiding begint bij een onderzoek naar het niveau en de kwaliteit van de te behandelen vaardigheid / vaardigheden. Aan de hand van dit zogenaamde Intreeonderzoek wordt een begeleidingsplan opgesteld.
 
Wanneer u zoekt naar het antwoord op de vraag: 'Wat kan ik van mijn kind verwachten?' is een intelligentieonderzoek mogelijk. Ditzelfde onderzoek maakt deel uit van een dyslexie of dyscalculieonderzoek
 
De verklaring wordt uitgeschreven door een GZ-psycholoog. 

Neem contact op!

Voor vragen en/of aanmelding kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen.

                                                                 

                                                                                                                       

Gegevens

Oosterblokker 41
1696 BB
Oosterblokker

Tel: 0229-851087
Mail: info@praktijk-karma.nl